Historie

Na een afsplitsing met de bedrijfstak grondboormachines werd de organisatie eerst onder de naam Kuiken N.V. in Emmeloord voortgezet om uiteindelijk in 1990 zelfstandig verder te gaan onder de leiding van Aad Schilperoord, die nog altijd dicht bij de organisatie betrokken is. Sinds 2009 is Bram Muurlink directeur en eigenaar. Met zijn jarenlange ervaring binnen de organisatie en zijn liefde voor techniek en innovatie heeft hij Conrad door kunnen ontwikkelen tot de internationale organisatie die er vandaag staat.

Oprichting van de werf Conrad
1883

Oprichting van de werf Conrad

Op 1 april 1883 richtte Thomas Figee de werf genaamd Conrad op. De naam Conrad was een eerbetoon aan Frederik Willem Conrad, die een rol had in het graven van het Suezkanaal en die in 1847 bovendien een van de oprichters van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs was. In 1887 werd door een deelname van C.T. en J.E. Stork de eerste connectie gemaakt met de firma Stork uit Hengelo. Deze band werd in de jaren erna veel uitgebreider.

Conrad & Stork
1932

Conrad & Stork

De afdeling van de Gebroeders Stork, "Stork Hijsch" in Hengelo wordt overgeplaatst naar Haarlem om daar aan de oostkant van het Spaarne verder te gaan met de bouw van steeds grotere kranen. Alle onderdelen van Conrad werden naar dit terrein verhuisd, behalve de werf zelf. Pas tien jaar of later verandert de naam naar Conrad Stork.

Op naar de polder
1986

Op naar de polder

De afdeling grondverzet, waar onder andere boormachines, boorgereedschap en spoelpompen werden geproduceerd, wordt verkocht aan een groep van bedrijven; de firma Kuiken BV in Emmeloord, Kemmach BV in Lemmer en PT Sarkana in Jakarta (Indonesië). De afdeling diepboor ging verder onder de naam Arkana BV in Emmeloord.

Conrad Stanen staat op de kaart
1990

Conrad Stanen staat op de kaart

De diepboorafdeling wordt gekocht door Stanen Europe BV in Emmeloord. Deze firma kocht in 1994-1995 de naam Conrad van Schelde-Rademakers BV en veranderde toen haar naam in Conrad - Stanen BV. De organisatie wordt vanaf die tijd geleid door Aad Schilperoord, die nog lang bij de organisatie betrokken blijft.

Bram Muurlink aan het roer
2009

Bram Muurlink aan het roer

In het jaar 2009 start Bram Muurlink - dan al een aantal jaren werkzaam in de werkplaats - als directeur-eigenaar van Conrad. Onder zijn visie zet de organisatie grote stappen richting de toekomst, met name gedragen door de technische kennis en de grote vraag naar innovatieve oplossingen in een behoudende niche-markt.

Inspelen op de groeiende vraag
2010

Inspelen op de groeiende vraag

Om in te kunnen spelen op de grotere vraag naar boorinstallaties was Conrad genoodzaakt de manier van toeleveren en assembleren totaal te veranderen. Voorheen werden alle constructiedelen vanuit de Oostbloklanden aangeleverd en op vele details aangepast en gemonteerd. Vervolgens werd de machine gedemonteerd en geconserveerd zodat de eindmontage plaats kon vinden. Een tijdrovend en inefficiënt proces. Conrad koos ervoor om vanuit de 3D tekening zelf de verschillende onderdelen te vervaardigen of in te kopen bij lokale constructiebedrijven. De benodigde conservering vond nu ook plaats bij een lokaal bedrijf, zodat de constructiedelen direct bij Conrad Stanen in de eindmontage konden. Het leverde Conrad geen windeieren op.

Overname van Kefdrill en DCC
2017

Overname van Kefdrill en DCC

Conrad neemt per 1 januari 2017 de boorgerelateerde activiteiten van Kefdrill Boortechniek BV uit Hoevelaken over. Kefdrill Boortechniek bv is een gerenomeerd Nederlands bedrijf, opgericht in 1986 en gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricage van sediment grondboormachines voor milieukundig onderzoek, waterwinning, geotechnisch onderzoek en hun toepassingen. Speerpunt voor de organisatie is het ontwikkelen van klantspecifieke, betrouwbare machines voor toepassingen in bodemonderzoek, waterwinning, koude-warmte opslag (KWO systemen) en bronbemaling. Met name de specialisatie in milieu- en bodemonderzoek was voor Conrad een reden om aan tafel te gaan met Kefdrill. Naast Kefdrill neemt per 15 februari ook de lijn verticale grondboormachines van DDC over; het befaamde model Wizard. Om wereldwijd een rol te kunnen spelen is specialisatie essentieel en dat werd bewerkstelligd we met de stap naar Offshore drilling.

Vertienvoudiging van de productie
2020

Vertienvoudiging van de productie

De vraag naar grondboormachines op het gebied van bronbemaling, aardwarmte, bodemonderzoek en bronboringen bleef ook in de jaren erna toenemen. Door de bevolkingsgroei waren steeds meer woningen nodig en tegelijkertijd werd de regelgeving omtrent grondboren steeds strikter. Innovatie moest ook hier zorgen voor nieuwe oplossingen, een efficientere aanpak en duurzame processen. In 2020 werd de vestiging Emmeloord opnieuw uitgebreid met een complete werkplaats voor de afdeling Service & Onderhoud die later zou doorgaan onder de naam Conrad Service Solutions. Conrad beschikte vanaf dat moment over faciliteiten van totaal 2.700 m2. Een gigantische stap voor de productie. In 2003 kon Conrad nog maar twee nieuwe grondboormachines aan. Sinds 2020 ontwerpt en bouwt Conrad minstens twintig installaties per jaar. Steevast uitgerust met de modernste technieken op het gebied van veiligheid, gebruikersgemak en efficiëntie.

Bel.mij.terug.
We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »
Op.de.hoogte.blijven

Vul je mailadres in om op de hoogte te blijven van CONRAD STANEN. Je ontvangt alleen updates als deze echt relevant zijn.

We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »