CONRAD KD 53 PULSBOORINSTALLATIE VOOR HMB B.V.

Deze KD 53 boorinstallatie heeft meerdere technieken in huis, waarbij het accent ligt op het uitvoeren van pulsboringen. De meerwaarde is dat HMB B.V. nu pulsboringen tot een diepte van 80 m-mv voor opdrachtgevers kan verzorgen, waar voorheen het maximale bereik op 50 m-mv lag. Naast het uitvoeren van pulsboringen kan HMB met de nieuwe boorstelling (holle) avegaarboringen en verbuisde avegaarboringen uitvoeren.

Met het oog op veiligheid is de boorstelling voorzien van de laatste nieuwe technieken. Ter hoogte van boortafel zorgt een infrarood beveiliging dat de tafel tijdens het boren niet bereikbaar is.

Over HMB B.V.
HMB is een boorbedrijf en adviesbureau in de wereld van de bodemenergie, asbest-, bodem- en geluidsonderzoek en de aanleg van in-situ saneringsystemen. Met ruim twintig medewerkers verrichten de organisatie diensten in Nederland en België. HMB B.V. is bijzonder goed in te zetten op het snijvlak van theorie en praktijk. De combinatie van een gedegen uitvoering met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving leidt tot praktische, duurzame en betrouwbare oplossingen.

In Nederland wordt globaal sinds midden jaren ’80 aandacht besteed aan bodemverontreiniging. HMB B.V. komt voort uit het Milieuburo dat in 1990 is opgericht. In eerste instantie richtte dat zich met name op bodemonderzoek en het verrichten van mechanische grondboringen voor derden ten behoeve van bodemonderzoek. Asbest,- en geluidsonderzoek kwamen al snel daarbij. Door de aankoop van een grote boorstelling zijn al in een vroeg stadium bodemenergiesystemen aangebracht.

Met de aankoop van een grote boorstelling in 2008 werd voor Nederland en België een nieuwe boortechniek (verbuisd spoelboren) geïntroduceerd voor het plaatsen van diepe peilbuizen, in-situ saneringssystemen en het aanbrengen van bodemenergiesystemen in geologisch moeilijke boorgebieden die grind-, steen- en rotshoudend zijn.

Terug naar het overzicht
Bel.mij.terug.
We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »
Op.de.hoogte.blijven

Vul je mailadres in om op de hoogte te blijven van CONRAD STANEN. Je ontvangt alleen updates als deze echt relevant zijn.

We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »